Donaties

Donaties
U kunt de doelstelling van MS Netwerk Groot Amsterdam ondersteunen door een donatie te doen. Met de invoering van de Geefwet mag uw donatie aan een ANBI met extra voordeel afgetrokken worden van de belasting. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomstenbelasting (particulieren) of vennootschapsbelasting (bedrijven). Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, dient u als donateur van Vereniging MS Netwerk Groot Amsterdam, de ANBI, de gift vast te leggen in een overeenkomst.

Deze overeenkomst treft u aan op de website van de Belastingdienst via de link:
Schenken

– als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen
– als u uw periodieke gift in geld automatisch wilt overmaken

De overeenkomst kunt u toesturen naar het (mail-)adres onder contact.
We zijn als vereniging heel blij met uw gift.