Jaarplan

Jaarplanning 2023

10 oktober 2023: MS netwerkbijeenkomst locatie Jan van Breemeninstituut Reade 16.00-19.00 uur.

Jaarplan 2023-2024

volgt

Jaarplan

JAARPLAN MS Netwerk 2018

Wat willen we bereiken ?
We willen, zoals gebruikelijk, weer 2 bijeenkomsten met scholing en intervisie en mogelijkheid tot netwerken organiseren. Daarnaast willen we het ledenbestand verder uitbouwen.

In 2016 is het MS Netwerk van start gegaan. Op 22 september 2016 is de vereniging officieel opgericht. Er is een bestuur geformeerd en er zijn twee netwerkbijeenkomsten geweest. In deze bijeenkomsten stond scholing en intervisie centraal en uiteraard het netwerken met elkaar. In de laatste bijeenkomst zijn we gestart met het werven van leden voor het netwerk. Wij hebben al verschillende aanmeldingen binnen. Er is een adviesraad en een kascommissie opgesteld.

Financiƫle verantwoording van het MS Netwerk Groot Amsterdam
Ter inzage bij het bestuur.

Beloningsbeleid
Ter inzage bij het bestuur.