Lidmaatschap

 • Vul hier het telefoon nummer in dat vermeld mag worden op de website
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Het lidmaatschap wordt na een jaar stilzwijgend verlengd.
Opzeggen is alleen schriftelijk mogelijk en kan jaarlijks voor 1 november daarna wordt het lidmaatschap met een jaar verlengd.

Na 2 betalingsherinneringen en het daarna niet betalen van uw lidmaatschap, worden uw gegevens van de website gehaald.

U bent zelf verantwoordelijk voor het het juist aanleveren van uw persoonlijke gegevens voor op de website.

Lidmaatschap

Lidmaatschap wordt verleend aan zorgverleners die voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De zorgverlener onderschrijft de missie en visie van onze vereniging
 • De zorgverlener is minimaal één keer per jaar aanwezig bij een netwerkbijeenkomst
 • De zorgverlener heeft aantoonbare affiniteit en ervaring met de behandeling van mensen met MS
 • Elk lid van ons netwerk kan benaderd worden voor een actieve bijdrage aan het netwerk (bijvoorbeeld in de vorm van het geven van bij- en nascholing, deelnemen aan intervisie, of de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden/inzichten)
 • De zorgverlener is binnen zijn/haar beroepsgroep kwaliteits/BIG-geregistreerd
 • Het lidmaatschap is op individuele basis

Contributie

De contributie bedraagt 85 euro per jaar en is persoonsgebonden. Eénmalige deelname aan een netwerkbijeenkomst bedraagt 50 euro per keer.
Het Netwerk Groot Amsterdam heeft geen winstoogmerk. Met de contributie worden de kosten voor het netwerk betaald, waaronder accreditatie*, onderhoud website, zaalhuur en catering tijdens netwerkbijeenkomsten.
Voor uw deelnemersbijdrage ontvangt u:

 • Twee geaccrediteerde* netwerkbijeenkomsten per jaar
 • Naamsvermelding op de zorgzoeker van de website van MS Netwerk Amsterdam
 • Toegang tot de website met praktische producten zoals informatiemateriaal, notulen en presentaties

*Accreditatie is verkregen voor fysiotherapie, 6 punten per kalenderjaar. Voor andere disciplines wordt per bijeenkomst een certificaat met programma uitgereikt ten behoeve van aanvraag accreditatie.