MS Netwerk Groot Amsterdam

Bestuur

Dhr. dr. Marc Rietberg

Paramedisch manager, VUmc

Voorzitter MS Netwerk Amsterdam

 

Caroline Smeets
Fysiotherapeut, Motion Fysiotherapie en Preventie

Penningmeester MS Netwerk Amsterdam

 

Sabine Steenbergen MSc
Fysiotherapeut, Coördinator Kliniek, Reade

Secretaris MS Netwerk Amsterdam

Commissies

Website commissie

Corina Donkers
MS verpleegkundige, Nieuw Unicum

Sabine Steenbergen MSc
Fysiotherapeut, Coördinator Kliniek, Reade

 

 

Agendacommissie

Caroline Smeets
Fysiotherapeut, Motion Fysiotherapie en Preventie

Mw. dr. Isaline EijssenErgotherapeut, VUmc

Mw. drs. Marieke van der Meer
Neuroloog Ziekenhuis Amstelland

 

PR-commissie

Dhr. dr. Marc Rietberg
Paramedisch manager, VUmc

Mw. drs. Wilma Zinger
Revalidatiearts, Reade

 

 

Kas commissie

Emmy Kurk, Ergotherapeut, Zaans medisch centrum

Yvonne Daamen, Fysiotherapeut, Nieuw Unicum

Raad van Advies

De Raad van Advies (RvA) adviseert op verzoek dan wel ongevraagd het bestuur van de vereniging. De RvA heeft in het bijzonder een adviesrecht ten aanzien van het algemene beleidsplan van de vereniging.

Naast advisering van het bestuur kan de RvA een rol spelen op aanvraag van de leden. Dit kan gebeuren als een lid of een gedeelte van de vereniging het oneens is met de gang van zaken binnen de vereniging. De RvA heeft in zulke gevallen de vrijheid om te besluiten of ze hierop in willen gaan. De RvA mag geen besluiten nemen, maar kan wel ondersteuning bieden door het uitbrengen van advies.

De Raad van Advies bestaat uit tenminste drie en maximaal zes personen. De leden van de RvA worden, op voordracht van de RvA zelf voorgedragen en benoemd tijdens de Algemene Ledenvergadering voor een periode van 2 jaar.

De Raad van Advies bestaat uit de volgende leden:
Mw. dr. Brigit de Jong, neuroloog, VUmc MS Centrum Amsterdam
Dhr. prof. dr. Vincent de Groot, revalidatiearts, VUmc MS Centrum Amsterdam
Mw. drs. Inge Ginder, ervaringsdeskundige