MS Netwerk Groot Amsterdam

Bestuur

Mw. drs. Isa Thie
Logopedist/afasietherapeut Nieuw Amstelrade
Voorzitter MS Netwerk Amsterdam

Mw. drs. Jasmina Apostolovic
Logopedist/klinisch linguïst logopediepraktijk ISTO
Penningmeester MS Netwerk Amsterdam

Mw. drs. Marieke van der Meer
Neuroloog Ziekenhuis Amstelland
Secretaris MS Netwerk Amsterdam

Commissies

Website commissie

Ellen Bosboom
Ergotherapeut, Nieuw Amstelrade

Corina Donkers
MS verpleegkundige, Nieuw Unicum

Sabine Steenbergen MSc
Fysiotherapeut, Coördinator Kliniek, Reade

Dhr. dr. Marc Rietberg
Paramedisch manager, VUmc

Agendacommissie

Caroline Smeets
Fysiotherapeut, Motion Fysiotherapie en Preventie

Mw. dr. Isaline Eijssen
Ergotherapeut, VUmc

Mw. drs. Marieke van der Meer
Neuroloog Ziekenhuis Amstelland

Scholingscommissie

Dhr. dr. Marc Rietberg
Paramedisch manager, VUmc

Mw. drs. Wilma Zinger
Revalidatiearts, Reade

Kas commissie

Mw. dr. Emma Collette
Medisch psycholoog, VUmc

Ruud Hoogakker
Medisch maatschappelijk werker, VUmc

Raad van Advies

De Raad van Advies (RvA) adviseert op verzoek dan wel ongevraagd het bestuur van de vereniging. De RvA heeft in het bijzonder een adviesrecht ten aanzien van het algemene beleidsplan van de vereniging.

Naast advisering van het bestuur kan de RvA een rol spelen op aanvraag van de leden. Dit kan gebeuren als een lid of een gedeelte van de vereniging het oneens is met de gang van zaken binnen de vereniging. De RvA heeft in zulke gevallen de vrijheid om te besluiten of ze hierop in willen gaan. De RvA mag geen besluiten nemen, maar kan wel ondersteuning bieden door het uitbrengen van advies.

De Raad van Advies bestaat uit tenminste drie en maximaal zes personen. De leden van de RvA worden, op voordracht van de RvA zelf voorgedragen en benoemd tijdens de Algemene Ledenvergadering voor een periode van 2 jaar.

De Raad van Advies bestaat uit de volgende leden:
Mw. dr. Brigit de Jong, neuroloog, VUmc MS Centrum Amsterdam
Dhr. prof. dr. Vincent de Groot, revalidatiearts, VUmc MS Centrum Amsterdam
Mw. drs. Inge Ginder, ervaringsdeskundige