Disclaimer

Aansprakelijkheid

De website www.msnetwerkamsterdam.nl is verbonden aan de ‘vereniging MS Netwerk Groot Amsterdam (hierna te benoemen als ‘de vereniging’). Ondanks de zorg die de auteurs en opstellers besteden aan de samenstelling van deze website, kunnen onvolkomenheden voorkomen. De professionals die vermeld worden op de website voldoen aan de criteria die zijn opgesteld door de vereniging (zie lidmaatschap voorwaarden). De vereniging kan echter op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor de kwaliteit van de individuele behandelaars vermeld op de website. Evenmin aanvaardt de vereniging enige aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar verwezen wordt via de zorgzoeker of websites die verwijzen naar www.msnetwerkamsterdam.nl.

Auteursrecht

Zowel op de naam ‘MS Netwerk Groot Amsterdam’ als het logo berust auteursrecht, waarvoor alle rechten zijn voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ‘Vereniging Netwerk Groot Amsterdam’ mogen naam en logo niet gebruikt worden. Deze site is niet voor commercieel gebruik.

Privacy

De vereniging gaat vertrouwelijk om met alle gegevens die gebruikers van www.msnetwerkamsterdam.nl verstrekken. Lees hier onze privacyverklaring.

ANBI

De Vereniging MS Netwerk groot Amsterdam staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Naam MS Netwerk Groot Amsterdam